• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Kinderbijbel

 

Bijbelse Vertellingen

Verhalen uit de Bijbel
Deel 1 van de kinderbijbel van H. van Dam, speciaal voor buitenkerkelijke kinderen.
Deze kinderbijbel is alleen bestemd voor evangelisatiedoeleinden en mag niet worden verhandeld in de achterban.

U kunt de kinderbijbel bestellen voor € 6,50-

 

Bestellingen kunt u per e-mail of telefonisch plaatsen bij het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk

Vendelier 51-D
3905 PC  Veenendaal
Tel. 0318-505541
E-mail: evangelisatie@hhk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2022