• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Dagboekje voor kinderen

 

Downloaden

'Wat lees je in de Bijbel?'

Dit is een dagboekje speciaal ontworpen voor niet gelovige kinderen. Het is ongedateerd en bestaat uit 52 thema's waar elke dag een stukje Bijbeltekst en een uitleg bij staat.

Het dagboek is mooi om als geschenk of bijvoorbeeld aan het eind van een vakantiebijbelweek of kinderclub te geven.

U kunt het dagboekje bestellen voor € 5,-

Bestellingen kunt u per e-mail of telefonisch plaatsen bij het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk

Vendelier 51-D
3905 PC  Veenendaal
Tel. 0318-505541
E-mail: evangelisatie@hhk.nl

 

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022