• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Kinderevangelisatie- methode BIJ DE HAND

In de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND is ervoor gekozen om steeds volgens een vaste structuur te werken, zodat ervoor zowel de kinderen als de medewerkers duidelijk is wat de onderdelen van de club zijn. Iedere les is uitgewerkt vanuit de kerngedachte. Dit is de rode lijn door de hele les heen.

Om de boodschap van een les te ondersteunen, is er ondersteunend materiaal beschikbaar wat gedownload kan worden. Denk hierbij aan kleurplaten, afbeeldingen enzovoorts. In de lessenseries wordt hiernaar verwezen.

Daarnaast zijn er een aantal algemene voorbeelddocumenten beschikbaar. Denk hierbij een plan van aanpak voor het starten van een kinderclub, een opzet voor een verslag et cetera.

Het materiaal is gerangschikt op serie en hoofdstuk.
NT01 Rondom Jezus
NT02 Het leven van Jezus
Toerustingsdelen 1-4

De lessenseries en de toerustingsdelen zijn te bestellen via depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

Toerustingsdelen 1-4
T02.01 - Plan van aanpak
T02.02 - voorbeeld uitnodigingen
T02.03 - Beloningsysteem - administratie
T02.04 - beloningsysteem - stickerblad
T02.05 - administratie namen, adressen en aanwezigheid
T02.06 - blanco formulier verslag kinderclub
T03.01 - pictogrammen regels
T03.02 - pictogrammen pogrammaonderdelen
T04.01 - Bijbelse tijdlijn

NT01 Rondom Jezus
NT01.01 en NT01.02
NT01A.02 - Bijbeltekst Joh. 1.34 - A3 blad
NT01A.03-05 - Bijbeltekst Joh. 1.34 - A4 bladen
NT01A.06 - werkje duif jonge kinderen
NT01A.07 - Werkje duif oudere kinderen
NT01B.01-03 - Werkje verzoeking I-III
NT01C.01 - Wie volg jij
NT01C.02-05 - Bijbeltekst Mark. 1.17 - symbolen
NT01D.01 - Werkje boekrol

NT02 Het leven van Jezus
NT02.01 en NT02.02
NT02A.01-02 - afbeeldingen Joh. 3.16
NT02A.04 – Werkje glas-in-lood tekening
NT02A.05 – Werkje raamhanger
NT02C.01 - Werkje opstanding
NT02D.01-03 - Intro naar de hemel
NT02D.04 - Bijbeltekst aanleren Hand. 16.31
NT02D.06 – Werkje wolken mobile
NT02E.01 – Werkje windmobile
NT03D.05 – Werkje schilderijlijst

 • © hersteld hervormde kerk 2019