• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Fotoalbum

 • Terugkomdag evangelisatiecursus 2017-2018

  IMPRESSIE VAN DE JAARLIJKSE TERUGKOMDAG CURSUS...

  lees meer
  14 apr2018
 • Evangelisatiedag 2018

  Op zaterdag 10 februari 2018 werd de...

  lees meer
  12 feb2018
 • Cursus evangelisatie - 2016-2017

  Cursus evangelisatie - 2016-2017

  lees meer
  26 apr2017
 • Evangelisatiedag 2017

  Evangelisatiedag 2017 in Woudenberg op 11...

  lees meer
  27 feb2017
 • Evangelisatiedag 2015

  We mogen terugzien op goede en fijne...

  lees meer
  22 sep2015
 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: