• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Product Categoriën

Het zout der aarde

Het zout der aarde

prijs:

artikelnr:

€ 10.95

651

Het boek onderstreept de verantwoordelijkheid die wij hebben om ons niet terug te trekken uit de wereld, maar onze medemens te ontmoeten en te spreken. Om zo voor anderen een leidsman tot Christus te zijn. Het kan ons helpen om met andere ogen naar onze familieleden, vrienden, buren en collega’s te kijken. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: