• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Workshops pleegzorgbijeenkomst

1.Pleegouder worden
Hebben jullie ruimte voor pleegkinderen? Sommige kinderen en jongeren missen een plek waar ze zich gezond kunnen ontwikkelen. Is er ruimte in jullie gezin en willen jullie:
- Iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen?
- De dagelijkse zorg en opvoeding van een of meerdere pleegkind(eren) op je nemen?
- Aansluiten bij de geloofsopvoeding van de ouders?
Dan is SGJ Pleegzorg van Timon misschien iets voor jullie! Timon sluit nauw aan bij de normen en waarden en achterliggende (geloofs)overtuiging van het biologische gezin.
Door Hester Nieuwenhuize en Marja de Jong, pleegzorgwerkers Timon

2.Gastouder worden: wat voor u?
Tijdelijk een kind of jongeren opvangen in mijn gezin… Wat houdt het in en wat wordt er van ons als gastgezin verwacht? Tijdens deze workshop delen gastouders hun ervaringen. Met mooie, maar soms ook moeilijke momenten. Ook wordt er uitleg gegeven over de manier waarop gastopvang in diverse kerkgenootschappen georganiseerd is. Welkom!
Door Gerda van Es (coördinator gastopvang De Vluchtheuvel), Mieke Meijering (coördinator gastopvang GGiN/OGGiN) en Mirjam de Vries (projectleider HHK)

3.Pleegouders aan het woord
Een echtpaar met ruime ervaring in pleegzorg vertelt wat er bij komt kijken als zij benaderd worden voor een crisisplaatsing van een pleegkind. Soms voor maar korte duur. Moet je oppassen om teveel aan het kind te hechten? En hoe gaat dat met een perspectiefbiedende plaatsing? Hoe ga je om met de loyaliteiten naar de eigen ouders? De workshop biedt vooral een praktische insteek, waarbij ruimte is om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Door de heer en mevrouw Spelt, pleegouders

4.Een hechtingsprobleem? Wat nu?
Een interactieve workshop over het thema ‘hechting’. Vragen die onder andere aan de orde komen: Welke factoren zijn van invloed op een gezond, dan wel verstoord hechtingsproces bij kinderen?  Wat zijn signalen van een hechtingsprobleem? Wat kunnen pleegouders doen om het hechtingsproces te stimuleren? Er is gelegenheid voor inbreng en het stellen van vragen.
Door Ada de Jong, GZ-psycholoog en werkzaam bij het ds. G.H. Kerstencentrum

5.Hoe houd je het vol?
Zorgen voor kwetsbare kinderen uit een ander nest, is vaak een dankbare, maar misschien nog wel vaker een ingewikkelde opdracht. Pleegouders investeren vaak bovenmenselijk lang en intensief in het leven van hun pleegkinderen. Daarom: pleegouders zijn helden! Tegelijk: niets menselijks is vreemd aan helden. Want helden worden vaak overschat en bovenmenselijke eigenschappen toegedicht. Wij willen benadrukken dat juist helden ‘net gewone mensen’ zijn. Wij gunnen pleegouders de steun en stimulans om de eigen grenzen eerlijk onder ogen te zien en geholpen te worden bij het bewaken van de eigen grenzen. Tijdens deze workshop verzamelen we met elkaar richtlijnen die helpend zijn om het als pleegouders vol te houden.
Door Maria Vermeulen

6.Pastoraat rond pleegzorg
Welke taak heeft de christelijke gemeente bij uithuisplaatsing? Wat is uw taak als ambtsdrager? We bespreken deze vraag vanuit drie verschillende invalshoeken:
- het (pleeg)kind dat niet meer thuis kan wonen;
-  de biologische ouders voor wie de uithuisplaatsing van hun kind vaak heel ingrijpend is;
- de pleegouders die met tal van vragen worden geconfronteerd.
Deze workshop richt zich met name op ambtsdragers, maar ook anderen zijn van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.
Door Erik-Jan Verbruggen, regiomanager bij De Vluchtheuvel en ambtsdrager

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: