• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Toerusting

Uitnodiging

diaconale toerustingsdagen 2018

Dienend signaleren
Hoe signaleer ik als diaken nood bij gemeenteleden?

De landelijke toerustingsdagen komen er weer aan! Traditioneel worden die georganiseerd op de eerste twee zaterdagen van september.
Het thema is dit jaar `Dienend signaleren’. Gemeenteleden kunnen kampen met allerhande noden, denk hierbij aan schulden, moeite om de eindjes aan elkaar vast te knopen en psychische nood. Bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid of andere ingrijpende levensgebeurtenissen. Voor een diaken is het niet altijd gemakkelijk om te achterhalen of er zorgen zijn en dit vervolgens ook op goede manier ter sprake te brengen. Belangrijk is ook om in de christelijke gemeente om elkaar heen te staan en met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet.
Voor de toerusting hebben wij sprekers uitgenodigd die jarenlange ervaring hebben als psychosociale hulpverlener bij Stichting Schuilplaats. Naast de inhoudelijk bijdrage van de sprekers, krijgt u tijdens de bijeenkomst handvatten hoe te handelen en is ook volop ruimte voor het bespreken van praktijkervaringen.

De bijeenkomsten vinden D.V. plaats op:
- Zaterdag 1 september te Oud-Beijerland, het kerkgebouw Anathoth aan de Maseratilaan 1. Spreker is B. (Bernadine) Pater, psychosociaal hulpverlener Stichting Schuilplaats.
- Zaterdag 8 september te Elspeet, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Vierhouterweg 45.  Spreker is H. (Harm) Rebel, teamleider Stichting Schuilplaats.

Aanmelden voor de dag kan (bij voorkeur) via de website of telefonisch bij het kerkelijk bureau in Veenendaal, tel: 0318-505541.

Toerustingsdag 2017 | Elspeet

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: