• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Toerusting

Uitnodiging

Alle diakenen worden uitgenodigd om op 4 of 14 september de jaarlijkse toerustingsdag van de generale diaconale commissie (GDC) te bezoeken.

Dit jaar is het thema: Dienen vanuit de kerk in de samenleving - Diaconaat buiten de kerkelijke gemeente

Welke roeping heeft de kerk met betrekking tot diaconaat vanuit de kerk in de samenleving?
Hoe kan dienstbetoon samengaan met evangelisatie?Hoe kan bijvoorbeeld een maaltijdproject of inloophuis opgezet worden? En hoe kan de gemeente hierbij ingeschakeld worden?

Voor de toerusting hebben wij sprekers uitgenodigd die ervaring hebben bij diaconaal werk in de eigen buurt of stad en die daarin een coördinerende rol spelen. Naast de inhoudelijk bijdragen van de sprekers, krijgt u tijdens de bijeenkomst handvaten mee en is ook volop ruimte voor het bespreken van praktijkervaringen.

De bijeenkomsten die om 9.30 uur beginnen en om 12.30 uur worden afgesloten vinden D.V. plaats op:

o Zaterdag 4 september te Oud-Beijerland, het kerkgebouw Anathoth aan de Maseratilaan 1.
Sprekers zijn dhr. C. van Breugel, buurtpastor bij Hart voor West te Rotterdam, en mevr. E. ten Hove, coördinator bij stichting Ontmoeting voor het project Thuis in Zuid te Ede

o Zaterdag 11 september te Elspeet, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Vierhouterweg 45. Sprekers zijn eveneens dhr. Van Breugel en mevr. Ten Hove.

Aanmelden voor de dag kan (bij voorkeur) via de website of telefonisch bij het kerkelijk bureau in Veenendaal, tel: 0318-505541.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021