• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Toerusting

Toerustingsdagen 2022

Op 3 of 10 september 2022 zijn de jaarlijkse toerustingsdag van de generale diaconale commissie (GDC) gehouden.

De toerustingsdagen hadden als thema: Dienen wereldwijd - Wat kan de diaconie betekenen voor vluchtelingen en noodhulp? 
De oorlog in de Oekraïne heeft dit onderwerp voor Nederland en voor de kerk in ons land dichterbij gebracht dan ooit: de komst van vluchtelingen, hulptransporten naar de Oekraïne en noodhulp in dat land of in omringende landen. Ondertussen zouden we bijna de rampen en oorlogen in andere werelddelen vergeten. Ook daar gaat collectegeld uit het noodhulp- en rampenfonds van de GDC naartoe. Een voorbeeld hiervan is de oorlog in de Tigray-regio in Ethiopië.

Als we over het thema vluchtelingen en noodhulp nadenken, komen allerlei vragen op:

  • Wat kunnen diaconieën betekenen voor vluchtelingen in de eigen woonplaats/regio?
  • Hoe kan dit het beste aangepakt worden en wat zijn aandachtspunten daarbij?
  • Hoe gaat noodhulp in zijn werk en hoe kan deze, met het oog op de lange termijn, het beste vormgegeven worden?

Op beide dagen spreken medewerkers van stichting Woord en Daad en stichting Gave. Zij bieden diakenen handvatten voor hun diaconale activiteiten.

U kunt de lezingen naluisteren via de volgende links:

lezing stichting Woord en Daad

lezing stichting Gave

Hartelijk dank voor uw komst en/of voor het naluisteren van de lezingen!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023