• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Toerusting

Toerustingscursus

Omgaan met psychische nood in de gemeente

In de pastorale praktijk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis.

Is er in uw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden? Herkent u de onzekerheid die kan ontstaan als het gaat om de vraag: tot waar reikt de zorg die de kerk kan bieden - en hoe biedt u die? Wanneer kunt u iemand beter doorverwijzen naar een reguliere ggz-instelling?

Bovendien gaat omzien naar elkaar niet buiten jezelf om; u bent geen neutrale toeschouwer. Uw eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe gaat u om met uw eigen betrokkenheid, bezorgdheid en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in uw gemeente?

Om ambtsdragers toe te rusten op dit gebied, organiseert de generale diaconale commissie in samenwerking met Eleos een toerustingscursus die twee avonden beslaat. De cursus wordt aangeboden op twee locaties (Elspeet en Ridderkerk).

Invulling avonden
Avond 1: Pastoraat, pastor, (sociale) context en psychiatrische stoornissen
Avond 2: Omgaan met depressie en persoonlijkheidsstoornissen

De cursus wordt gegeven door mevr. J. Eijmael (werkzaam als klinisch psycholoog bij Eleos). en dhr. W. Kroon (werkzaam als systeemtherapeut bij Eleos).

Praktische informatie
Doelgroep cursus: diakenen, ouderlingen en predikanten
Data en locaties
- Elspeet/Putten: donderdag 12 april en donderdag 19 april D.V. (gewijzigde locatie: kerkgebouw HHG Putten, Henslare 2, Putten)
- Ridderkerk: woensdag 11 april en woensdag 16 mei D.V. (kerkgebouw HHK, Baden Powellstraat 2, 2984 BW)
Tijdstip: 19.30-22.00u

Delen van vragen en/of praktijkvoorbeelden
Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het ambtelijk werk, kunt u vooraf een casus of vraag die u besproken wilt hebben delen via diaconaat@hhk.nl.

Aanmelding
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet via de website!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: