• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Toerusting

Symposium ' Omzien naar de Vluchteling'

Op 15 juni jl. vond het symposium ‘Omzien naar de Vluchteling’ plaats. Zo’n 80 belangstellenden bezochten de avond, die gehouden werd in Woudenberg. Tijdens de bijeenkomst werd er ingegaan over wat de Bijbel zegt over hulp aan vluchtelingen. En wat een kerkelijke gemeente hierin praktisch kan betekenen. Ook werd er in workshops gesproken over evangelisatie onder moslims, migratieproblematiek en opvang in de regio van herkomst. De workshops werden gegeven door mevr. R. Molenaar (stichting Woord en Daad), dhr. J. van de Kamp (stichting Gave) en dhr. H. van den Brink (lid commissie evangelisatie). Hoofspreker was ds. J. Joppe (voorzitter generale diaconale commissie). Hij pleitte voor bewogenheid, nuchterheid, maar geen naïviteit. Hierbij betrok hij ook de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van overheid en kerken. Calvijn zag hulp aan vreemdelingen als iets waarin een christen Gods genadige karakter weerspiegelt: ‘Welk mens nu ook op uw weg komt, die uw dienstbetoon nodig heeft: u hebt geen reden u te onttrekken om zich aan hem te wijden’, aldus Calvijn.

Dhr. J. (Jaap) van de Kamp deelde ervaringen van zijn contacten met vluchtelingen in een ACZ: ‘ Veel vluchtelingen hebben alle tijd en hebben ook behoefte aan contact en uitleg over allerlei praktische zaken (Bijvoorbeeld: Hoe richt je een huis in en waar koop je meubels?). Als christen kunnen we praktisch een hand en een voet bieden. Tegelijkertijd geeft contact vaak ook ruimte voor gesprek over de Bijbel en geloof.’

Symposium ‘Omzien naar de Vluchteling’

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: