• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Noodhulp Haiti

Orkaan Matthew veroorzaakte onlangs veel ravage in Haïti. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk op tot meer dan 1000; vele duizenden mensen raakten dakloos. Volgens de Verenigde Naties hebben maar liefst 1,4 miljoen mensen op korte termijn humanitaire hulp nodig. De generale diaconale commissie komt daarom in actie voor noodhulp in het getroffen gebied.

Het is niet de eerste keer dat Haïti wordt getroffen door natuurgeweld. Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Meer dan 200.000 mensen kwamen destijds om het leven en honderdduizenden mensen raakten dakloos en verloren familieleden. De generale diaconale commissie heeft toen bijgedragen aan huizenbouwproject voor getroffen families.

Wat gaan we doen?
De generale diaconale commissie wil zwaar getroffen families graag helpen, denk hierbij aan het verschaffen van schoon drinkwater, voedsel, medicijnen en hulp bij tijdelijk onderdak. Voor de langere termijn willen wij bijdragen aan de herbouw van de scholen en huizen. Er zal samengewerkt worden met het christelijke noodhulpcluster waarin Woord en Daad en Tear participeren.

Uw steun
Inmiddels is het niet meer mogelijk om een gift voor dit project over te maken.

Verslag uitdeling noodhulpakketten
Vrijwel direct na de orkaan zijn er aan mensen in afgelegen en getroffen gebieden noodhulppaketten uitgedeeld. De ervaringen zijn hier te lezen!

Inmiddels is de tweede fase van de noodhulp gestart, gericht op herbouw van scholen, kerken en huizen. Hierdoor kunnen kinderen weer onderwijs volgen, kunnen mensen weer veilig de kerk bezoeken om Gods Woord te horen en werken mensen aan hun toekomst door met hulp een nieuw en stevig huis te bouwen. 


  • © hersteld hervormde kerk 2021