• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Hongersnood Oost-Afrika -2016

El Niño is een klimaatverschijnsel dat ongeveer eens per vijf jaar optreedt. Sterker opwarmend zeewater voor de kust van Latijns-Amerika zorgt voor een verstoring van het klimaat in Afrika. Enerzijds zorgt het voor toenemende droogte in Oost-Afrika, anderzijds voor toename van hevige regenval in het zuiden van Afrika. Een van de getroffen gebieden is Oeganda. Ook het land Malawi is ernstig getroffen.

Napar Lotom (woonachtig in Noord-Oeganda) kreeg via ADP onlangs een voedselpakket en vertelt: ‘Ik ben Napar en woon met mijn 2 zoons en 5 dochters in Karamoja. Ik verdien geen geld, dus voor ons eten zijn we afhankelijk van lenen van de buren of van voedsel wat de kinderen buiten verzamelen. We eten meestal een keer per dag, maar nu is er soms helemaal geen eten. Ik ben heel dankbaar voor het eten wat we nu hebben gekregen. Bedankt dat u aan ons denkt.

De generale diaconale commissie heeft een extra actie gehouden voor ondersteuning van noodhulpprojecten in Noord-Oeganda en Malawi. Hierbij wordt er samengewerkt met stichting Woord en Daad en hun partnerorganisatie Aridland Development Program (ADP). Ook wordt er samengewerkt met de Reformed Presbyterian Church te Malawi om gemeenteleden van (extra) voedsel te voorzien. Er wordt voedsel uitgedeeld aan met name kwetsbare groepen (zoals ouderen, jonge kinderen en mensen die chronisch ziek zijn).

Een aan diaconieën verstuurde brief is hier na te lezen.

  • © hersteld hervormde kerk 2021