• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Filipijnen 2013-2016

Eind 2013 werden de Filipijnen getroffen door de verwoestende tyfoon Haiyan. Vanuit de gemeenten werd er veel en gul gegeven, de donatie bedroeg in totaal  € 357.208,-. De afgelopen jaren steunde de generale diaconale commissie met deze bijdrage projecten die zich richtten en op noodhulp, wederbouw en herstel. In een verslag dat u hier kunt downloaden informeren wij u als diaken over de gegeven hulp in 2013-2016. Wij zijn dankbaar dat u via de generale diaconale commissie aan deze projecten hebt bijgedragen!

  • © hersteld hervormde kerk 2021