• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Toerustingsdagen diaconie

01 juli 2022

Toerustingsdagen 2022

Alle diakenen worden uitgenodigd om op 3 of 10 september 2022 de jaarlijkse toerustingsdag van de generale diaconale commissie (GDC) te bezoeken.

Dit jaar is het thema: Dienen wereldwijd - Wat kan de diaconie betekenen voor vluchtelingen en noodhulp? 
De oorlog in de Oekraïne heeft dit onderwerp voor Nederland en voor de kerk in ons land dichterbij gebracht dan ooit: de komst van vluchtelingen, hulptransporten naar de Oekraïne en noodhulp in dat land of in omringende landen. Ondertussen zouden we bijna de rampen en oorlogen in andere werelddelen vergeten, waarvoor ook collectegeld uit het noodhulp- en rampenfonds van de GDC naartoe gaat. Een voorbeeld hiervan is de Tigray-regio in Ethiopië, waar een ingrijpende oorlog woedt.

Als we over het thema vluchtelingen en noodhulp nadenken, komen allerlei vragen op:

  • Wat kunnen diaconieën betekenen voor vluchtelingen in de eigen woonplaats/regio?
  • Hoe kan dit het beste aangepakt worden en wat zijn aandachtspunten daarbij?
  • Hoe gaat noodhulp in zijn werk en hoe kan deze, met het oog op de lange termijn, het beste vormgegeven worden?

Voor de toerusting hebben wij sprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en voor noodhulp. Naast de inhoudelijk bijdragen van de sprekers krijgt u tijdens de bijeenkomst handvatten en is er volop ruimte voor het stellen van vragen.
De bijeenkomsten beginnen om 9.30 uur en worden afgesloten om 12.30 uur. Ze  vinden D.V. plaats op:

o Zaterdag 3 september te Ridderkerk, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Baden Powellstraat 2.
o Zaterdag 10 september te Elspeet, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Vierhouterweg 45. 

Sprekers op beide dagen zijn mw. R. Bode van Woord en Daad en enkele medewerkers van de stichting Gave.

Aanmelden voor de dag kan (bij voorkeur) via de website of telefonisch bij het kerkelijk bureau in Veenendaal, tel: 0318-505541.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022