• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Toerustingsdagen 2020

06 juli 2020

Dit jaar is het thema: Gemeenteleden met beperkingen - gemeenteleden met gaven  Hoe dienen als diaken?

Alle diakenen worden uitgenodigd om op 5 of 12 september de jaarlijkse toerustingsdag van de generale diaconale commissie (GDC) te bezoeken.

In elke gemeente zijn er leden die in vergelijking met anderen beperkingen hebben, zoals gehandicapten, dove mensen, gemeenteleden met autisme, enzovoort. Zij hebben bijzondere aandacht nodig, in prediking en pastoraat, maar ook vanuit de diaconie. Hoe kunnen zij optimaal functioneren binnen de gemeente? Is er voldoende aandacht voor hun ouders/verzorgers, als zij die hebben? En een diepere vraag: zien wij deze gemeenteleden alleen als mensen met beperkingen of als gemeenteleden met gaven? Over deze vragen denken we met u na tijdens de landelijke toerustingsdagen.

Voor de toerusting hebben wij sprekers uitgenodigd die ervaring hebben in het begeleiden van kwetsbare gemeenteleden, zij het als pastor of als vader.

Naast de inhoudelijk bijdragen van de sprekers, krijgt u tijdens de bijeenkomst handvatten hoe te handelen en is ook volop ruimte voor het bespreken van praktijkervaringen.

De bijeenkomsten die om 9.30 uur beginnen en om 12.30 uur worden afgesloten vinden D.V. plaats op:

o Zaterdag 5 september te Oud-Beijerland, het kerkgebouw Anathoth aan de Maseratilaan 1.
Sprekers zijn ds. J.R. van Vugt uit Kruiningen en diaken T.J. Alderliesten uit Ridderkerk (tevens lid van de generale diaconale commissie).
o Zaterdag 12 september te Elspeet, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Vierhouterweg 45. Sprekers zijn ds. Joh. Post uit Lunteren en diaken Alderliesten.

Aanmelden voor de dag kan (bij voorkeur) via de website of telefonisch bij het kerkelijk bureau in Veenendaal, tel: 0318-505541.


 

  • © hersteld hervormde kerk 2021