• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Programma - Pleegzorgbijeenkomst 28 september

13 september 2018

Op D.V. vrijdag 28 september belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen die betrokken zijn bij pleegzorg. Het programma is bekend.   

Hierbij zijn niet alleen (aspirant)pleegouders welkom, maar ook ambtsdragers en ouders die gastopvang bieden of dit overwegen. Deelnemende kerken aan dit Platform zijn: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het thema is: Pleegzorg doen we samen! Hoe kunnen we vanuit de gemeente, de school, de instanties en het netwerk rondom het pleeggezin verbindend samenwerken? Naast lezingen vanuit de praktijk en diverse workshops is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur (incl. maaltijd).
Locatie: De Hoeksteen, Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld, Vellerselaan 1.

Bekijk hier het programma voor deze dag. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0348-489900 of dmz@cbgg.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2021