• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Onderzoek reformatorische verslavingszorg

In onze samenleving zijn er veel jongeren en volwassenen die kampen met verslaving. 

Dit gaat de reformatorische kerken helaas niet voorbij. Maar hoe groot is eigenlijk het aantal gemeenteleden dat verslavingszorg nodig heeft? En waar kunnen zij terecht voor verantwoorde hulp?

Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk een onderzoek laten uitvoeren. Het Kennisinstituut christelijke geestelijke gezondheidszorg (KICG) en ZorgmarktAdvies heeft dit uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in de zomer van 2019 bekendgemaakt.

Uit dit onderzoek waaraan ruim 2500 mensen meededen, blijkt dat verslaving ook de reformatorische kerken niet voorbijgaat. Hoewel het middelengebruik onder ons onder het landelijk gemiddelde ligt, is in een op de vijf gezinnen iemand verslaafd, zo blijkt uit de resultaten. Een niet gering deel van de jongeren is ernstig verslaafd aan alcohol. Verslavingsgedrag, zoals bijvoorbeeld game- en pornoverslaving, is eveneens aanwezig.

Het is voor de meeste gemeenteleden niet gemakkelijk om met hun verslavingsproblematiek naar een ambtsdrager te gaan; de drempel wordt als hoog ervaren. Hierdoor hebben ambtsdragers gemiddeld onvoldoende zicht op de problematiek van verslaving die speelt binnen hun kerkelijke gemeente. Zie voor meer informatie en het onderzoeksrapport hier.

De GDC gaat, in samenwerking met de genoemde kerken, verder doordenken hoe wij diakenen kunnen toerusten in het signaleren van verslaving en in het verlenen van diaconaat op dat gebied. Op de toerustingsdagen voor diakenen in 2019 is hiermee een begin gemaakt. Ons jaarthema voor 2020 luidt: ‘Dienen rond verslavingszorg’.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2021