• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Landelijke actie

Diaconaat voor en door jongeren

De komende tijd zet de generale diaconale commissie samen met de HHJO zich in voor diaconaat voor en door jongeren. Dit in het kader van de landelijke actie 2018-2019: “Wie goed doet, goed ontmoet”.

Voor diakenen kan het een zoektocht hoe zijn jongeren kunnen betrekken bij diaconale activiteiten en/of hoe zijn diaconale zorg aan jongeren kunnen verlenen. De ervaring leert daarnaast dat het werk van de diaconie bij jongeren lang niet altijd bekend is.

De HHJO en GDC willen gezamenlijk bezinning rondom diaconaat bevorderen. Wat zegt de Bijbel hierover? Gods liefde en barmhartigheid komt in het Oude Testament onder andere tot uiting door wetten die Hij geeft. In het Nieuwe Testament vindt dit haar vervulling in Christus. Hij had deze wereld zo lief dat Hij Zijn eigen leven gaf.

Materiaalontwikkeling
Om diaconaat een gezicht te geven wordt en diakenen en leidinggevenden te ondersteunen, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Bijbelstudiemateriaal en beeldmateriaal wat inzoomt op het werk van een diaconie. Dit komt in de loop van het actieseizoen 2018-2019 beschikbaar. Speciaal voor ambtsdragers en leidinggevenden wordt een brochure samengesteld over diaconaat voor en door jongeren. 

Ds. Joppe (voorzitter generale diaconale commissie) over de landelijke actie:
Bij het woord ‘diaconaat’ denken veel jongeren (en ook ouderen) aan de diakenen in de gemeente. Ze zien hen collecteren en weten dat met de opbrengst van de diaconie-collecte armen worden geholpen. Maar diaconaat houdt veel meer in. Het behoort een taak van de hele gemeente te zijn en daar horen ook jongeren bij! Ik hoop dat onze jongeren door de landelijke actie leren dat diaconaat een Bijbelse opdracht is voor ons allen. Het is van groot belang dat jongeren al jong leren om te zien naar mensen die hulp nodig hebben en zich daarvoor in te zetten, omdat de Heere dit in Zijn Woord van ons vraagt. Het spreekwoord luidt: jong geleerd, is oud gedaan. Als we jong leren goed te doen aan onze naaste, zullen we dat niet snel afleren. Daarbij zie ik in de gemeente verschillende diaconale taken waarbij jongeren heel mooi kunnen worden ingezet. ”

Voor meer informatie zie ook website HHJO!

  • © hersteld hervormde kerk 2019