• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Publicaties

Handreikingen
Algemeen - met uitleg over diaconaat in de Bijbel en (praktische) informatie over diaconale zaken
Inwerken van en overdracht aan nieuwe diakenen, december 2015
Het opstellen van een diaconaal beleidsplan
WMO: checklist voor diaconieën, december 2014
Financiële ondersteuning aan gemeenteleden 
Voorbeelddocument voor het bijhouden van hulpvragen van gemeenteleden
Voorbeeldverklaring voor toestemming van gegevensdeling 
Adviezen voor het opzetten van mantelzorgondersteuning
Handreiking 'diaconaal gemeente zijn'

Collecten
Aankondiging diaconale collecte Noodhulp- en rampenfonds D.V. zondag 14 oktober 2018 + voorbeeldtekst

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief - februari 2016
Nieuwsbrief - november 2016

Overig
Bijbelstudiemateriaal voor jongeren over diaconaat
Lijst diaconale organisaties in binnen- en buitenland
Voorbeeldpresentatie werkzaamheden diaconie
Voorbeeldhandboek diaconie

Voorbeelddocumenten
Template begroting diaconie
Template jaarrekening diaconie
Voorbeeldovereenkomst diaconale lening
Invulformulier budgettair beheersplan
Kerkbodebericht gastopvang

Toerustingsdagen
Ieder jaar wordt op twee locaties een landelijke toerustingsdag voor diakenen georganiseerd.
De toespraken van de toerustingsdagen worden in brochurevorm uitgegeven. Elke nieuwe brochure wordt gratis verstrekt aan alle diaconieën. Hieronder kunt u een aantal van deze documenten downloaden.

Dienend hulpverlenen (2017) - Hoe kunt u als diaken eraan bijdragen dat identiteitsgebonden zorg voor gemeenteleden toegankelijk blijft?
Inleiding over  Lukas 5:17-26
Lezing door dhr. dhr. N. Gerritsen, wethouder te Putten
Dienen in een diaconale gemeente (2016)  (over het diakenambt en het ambt aller gelovigen)
Brochure
Presentatie
Casussen
Uitleg over gastopvang
Dienen bij verbogen leed (2015) (huiselijk geweld en seksueel misbruik)
Inleiding over Genesis 4:1-16
Lezing door dhr. M. van Sligtenhorst
Dienen of deelnemen (2014) (de rol van de diaconie in de participatiemaatschappij)
Inleiding over Lukas 10: 25-37.
Lezing door dhr. G. Gerritsen, wethouder te Putten
Dienen in crisistijd (2013)
Inleiding over Lukas 11:3Lezing door dhr. P. Schalk, Reformatorische Maatschappelijke Unie
Hoe dienen in inzamelen en uitdelen? (2012)
Inleiding over 1 Petrus 4:10-11
Lezingen door dhr. J. ten Klooster en dhr. A.P. van Wageningen
Dient de overheid!? (2011)
Inleiding over Romeinen 13:1-7
Lezingen door mr. C. G. Van der Staaij en prof. dr. E. Dijkgraaf vanuit de landelijke politiek en door dhr. H. Akkerman en dhr. N. Gerritsen vanuit de gemeentelijke politiek
Laten dienen (2010)
Inleiding over Filippensen 2:1-18
Lezing: Hulp bij psychosociale nood, door dhr. H. van Groningen, Stichting De Vluchtheuvel
Dienen in ondersteunen (2009)
Inleiding over Mattheüs 18:23-35
Lezing: Schuldhulppreventie
Dienen in de praktijk (2008)
Inleiding over Exodus 35:4-29
Lezing: Thuishulp vanuit diaconale bewogenheid, of noodzaak?, door mevr. E.W. Sonnenberg, door dhr. J. Van Delden en dhr. G. Mulder, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie
Vrijwillig dienen (2007)
Inleiding over Lukas 10:38-42
Lezing: Praktische aspecten van het diaconaal bezoekwerk, door dhr. A. Heystek
Tot dienen geroepen (2006)
Inleiding over Lukas 10:25-37
Lezing: WMO en kerk, door dhr. F.J. Tollenaar
Dienen, onze zorg ....?! (2005)
Inleiding over Mattheüs 25:31-46
Lezing: Ontwikkelingen in de zorg, door dr. J.J. Polder

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: