• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Steeds meer vraag naar identiteitsgebonden zorg

Rouwverwerking, relatieproblemen, opvoedingsvragen of angstklachten. Wie in de regio Sprang-Capelle christelijke hulpverlening zocht, kon daarvoor niet in zijn directe omgeving terecht.

Een recent gestarte samenwerking voor diaconaal maatschappelijk werk (DMW) in Sprang-Capelle van de plaatselijke kerkelijke gemeenten en stichting Schuilplaats vult deze hiaat op. Het DMW biedt –voor 25 euro per gesprek– hulp bij een breed scala aan problemen, van spanningen in een relatie tot depressieve klachten en van identiteitsvragen tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Zes kerken zegden een structurele geldelijke bijdrage toe om gedurende drie jaar een hulpaanbod van een dag per week mogelijk te maken: vier Hervormde gemeenten, een Hersteld Hervormde Gemeente en een Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Inmiddels past Schuilplaats het DMW-concept toe in meer dan tien plaatsen, waaronder Doetinchem, Ridderkerk, Scherpenzeel, Staphorst en Woudenberg. In Sprang-Capelle werd afgelopen maand een locatie geopend. In veel plaatsen subsidieert de burgerlijke gemeente een deel van het werk.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: