• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Diaconaat voor en door jongeren

26 juli 2018

De komende tijd zet de generale diaconale commissie samen met HHJO zich in voor diaconaat voor en door jongeren. Dit in het kader van de landelijke actie 2018-2019: “Wie goed doet, goed ontmoet”.

Voor diakenen kan het een zoektocht hoe zijn jongeren kunnen betrekken bij diaconale activiteiten en/of hoe zij diaconale zorg aan jongeren kunnen verlenen. De ervaring leert daarnaast dat het werk van een diaconie bij jongeren lang niet altijd bekend is.

De HHJO en GDC willen gezamenlijk bezinning rondom diaconaat bevorderen. Wat zegt de Bijbel hierover? Gods liefde en barmhartigheid komt in het Oude Testament onder andere tot uiting door wetten die Hij geeft. In het Nieuwe Testament vindt dit haar vervulling in Christus. Hij had deze wereld zo lief dat Hij Zijn eigen leven gaf.

Materiaalontwikkeling
Om diaconaat een gezicht te geven wordt en diakenen en leidinggevenden op weg te helpen, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Bijbelstudiemateriaal en beeldmateriaal dat inzoomt op het werk van een diaconie. Daarnaast worden er goede voorbeelden in kaart gebracht.

Het materiaal komt in loop van het actieseizoen 2018-2019 beschikbaar. Speciaal voor ambtsdragers en leidinggevenden wordt een brochure samengesteld over diaconaat voor en door jongeren. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019