• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Diaconaal gemeente-zijn – korte handreiking beschikbaar

07 juni 2018

Hoe betrekt u gemeenteleden bij diaconale initiatieven? En hoe zorgt u ervoor dat diaconaat en het omzien naar elkaar een taak wordt van de gehele gemeente? 

In de Bijbel is het omzien naar elkaar een taak van iedere christen. Ieder gemeentelid mag hierin bezig zijn met zijn of haar talenten. In de praktijk zien we nogal eens dat de taken op een beperkt aantal schouders ruste

In deze korte handreiking leest u meer hoe u als diaken gemeenteleden kunt betrekken bij het diaconale werk. Ook zijn een aantal gespreksvragen toegevoegd.

  • © hersteld hervormde kerk 2019