• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Overstromingen Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al 1500 doden gevallen. Naar schatting 24 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Moessonregens zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Echter deze keer treffen ze een veel groter gebied dan andere jaren en zijn ze uitzonderlijk hevig. De generale diaconale commissie komt daarom in actie. De geplande diaconale collecte voor het Noodhulp en rampenfonds van D.V. 8 oktober krijgt als bestemming noodhulp in Azië. Ook een gift is van harte welkom! Helpt u mee? Hieronder kunt u online een donatie geven. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021