Collecterooster 2018

Tijdens de erediensten wordt gecollecteerd voor diaconale doeleinden, het plaatselijk kerkenwerk, de eigen gemeente en ook voor ondersteuning van het landelijk kerkenwerk van de Hersteld Hervormde Kerk. Met betrekking tot de landelijke collecten houden de meeste gemeenten zich aan het landelijke collecterooster dat de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt. Het collecterooster van de landelijke collectes biedt een jaarplanning van de collecten. Het rooster kan ook gebruikt worden om alle collectes die in de gemeente gehouden worden in te delen. Het collecterooster voor 2018 kunt u hier vinden:
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/geldwerving/collecterooster.

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit