Begroting 2018

Een kerkordelijke taak van het college van kerkvoogden is ‘het geregeld bijhouden van een financiële administratie’. Ook is het verplicht jaarlijks een begroting op te stellen. Het opstellen van de begroting van de gemeente is een kerkordelijke taak voor het college van kerkvoogden (ord. 16-1-3). Voor gemeenten met beheervorm overeenkomstig ordinantie 16-1-4-c of d (vrij beheer) wordt de begroting opgesteld conform het gestelde in het plaatselijk reglement. Ten behoeve van het opstellen van de begroting is door het kerkelijk bureau een modelbegroting opgesteld. Meer informatie over het opstellen van de begroting en het begrotingsmodel is te vinden op de website: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/financien-en-verzekeringen/de-begroting

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit