ANBI - Controle belastingdienst gestart!

De Belastingdienst controleert actief of de kerken voldoen aan de ANBI voorwaarden. Per 1 mei 2017 zijn er landelijk 1532 kerken gecontroleerd. Hiervan voldeden 632 kerken (41%) niet aan de ANBI voorwaarden. Deze kerken hebben de omissie tijdig hersteld zodat er geen ANBI beschikking is ingetrokken. Maar uit deze cijfers blijkt dat kerken een risico lopen. Naar verwachting start de Belastingdienst binnenkort met de controle op de Hersteld Hervormde Gemeenten, diaconieën en de annexe instellingen (b.v. stichting vermogensbeheer).
Denk er aan dat per 1 juli 2017 de verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 gepubliceerd moet staan! Annexe instellingen moeten naast de staat van baten en lasten ook een verkorte balans publiceren. En controleer de overige ANBI gegevens op actualiteit.

Wanneer niet aan de ANBI voorwaarden wordt voldaan zijn dit de consequenties:
1. Gemeenteleden kunnen geen gebruik meer maken van de giftenaftrek.
2. Uw gemeente kan geen gebruik meer maken van de vrijstellingen van erf- en schenkbelasting en van de teruggave van de energiebelasting.

Het is dus van groot belang om te blijven voldoen aan de ANBI voorwaarden. Voor meer informatie zie de ANBI nieuwsbrief.
 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit