• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingsvelden

Zendingswerkers

De ZHHK heeft de volgende zendingswerkers uitgezonden naar Malawi. 

 

Naam werker:

Ds. C.J.P. van der Bas

Functie:

Zendingspredikant en docent aan de theologische school

Uitgezonden:

Januari 2017

Zendende gemeente:

Woudenberg

Getrouwd met:

Mw. M. van der Bas - van Voorthuijsen

Kinderen:

Verblijven in Nederland

Adres:

P.O. Box 626, ZOMBA, Malawi

 
 

Naam werker:

Erik Ju

Functie:

Organisatiedeskundige

Uitgezonden:

Februari 2017

Zendende gemeente:

Herkingen

Getrouwd met:

Margriet Ju - Koningswoud

Adres:

P.O. Box 626, ZOMBA, Malawi

Email:

erikenmargrietju@gmail.com

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: