• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

ZOZ opgenomen in ZODK

17 februari 2017

Is er geen Zicht op Zending dit keer?  Er is wel een ZoZ, maar deze verschijnt niet meer als apart blad maar als katern in Zicht op de Kerk. 

U leest er meer over in de rubriek Inzicht. We vertrouwen erop dat deze verandering er niet toe leidt dat u het blad Zicht op Zending laat liggen. Het is de moeite van het lezen zeer waard: een verslag van een Bijbelconferentie in Suriname, een stukje zendingsgeschiedenis over Mary Slessor, die vanaf 1876 in West-Afrika werkte, een artikel over Bijbelvertaalwerk. En natuurlijk wordt u bijgepraat over de nieuwe gezichten in Malawi en Suriname. 

U kunt Zicht op Zending blijven ontvangen! Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
- U kunt zich via onze website www.zhhk.nl aanmelden om Zicht op Zending voortaan digitaal te ontvangen in uw mailbox.
- U kunt een abonnement nemen op Zicht op de Kerk, het magazine van de Hersteld Hervormde Kerk, zodat u niet alleen op de hoogte blijft van het werk van de ZHHK, maar ook van de andere ontwikkelingen binnen de HHK. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@zhhk.nl of telefonisch (0318-505541).

Van harte aanbevolen om Zicht op Zending te blijven lezen, en zo betrokken te blijven bij het zendingswerk!

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: