• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Zicht op zending is verschenen!

15 september 2017

In dit nieuwe nummer van Zicht op Zending gaan we in gesprek met ds. Van der Bas over zijn werk als zendingspredikant in Malawi .

Verder informeren we u over Ingrid de Mos uit Veenendaal, de nieuwe onderwijsvrijwilligster. Zij zal in het komende seizoen het onderwijs gaan verzorgen aan de kinderen van de familie Meuleman in Suriname. Dit vooral ten dienste van de familie, zodat zij de handen vrij hebben voor hun eigenlijke taak.

Voor de verdere invulling van het blad verwijs ik u naar de digitale versie die u op onze website kunt downloaden

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: