• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Zicht op ds. en mevr. Van der Bas

15 augustus 2017

Na een half jaar verblijf en werk op het zendingsveld in Malawi is het hoog tijd voor een tweede nieuwsbrief.

Op deze manier dragen ze er aan bij dat u en jij op de hoogte blijft van het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk.

Klik hier om de nieuwsbrief van ds. en mevr. Van der Bas te lezen.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: