• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Visitatie naar Malawi

17 maart 2017

Ds. D. Heemskerk en dhr. W. de Kloe brachten onlangs namens de commissie zending een visitatiebezoek aan het zendingswerk in Malawi. 

In de komende ZoZ (uitgave: begin mei) ziet en leest u hier meer over. Hierbij alvast een korte weergave van wat er tijdens een visitatie zoal gebeurd:

Na een reis van bijna 20 uur kwamen de visitatoren aan in Malawi. Op zaterdag waren, voordat een aantal zaken werden doorgesproken met de zendingswerkers, de visitatoren uitgenodigd voor een bijzondere gelegenheid. Het huwelijk van een van de onlangs afgestudeerde pastors, dat jaren geleden al gesloten was, werd ook kerkelijk bevestigd. Dit is een gewoonte binnen de RPC. Het huwelijk van de pastors moet ook kerkelijk bevestigd worden.

Op zondag bezochten de visitatoren de kerkdienst en mocht ook in Malawi een rustdag worden gehouden.

Naast bezoeken aan projecten van de stichtingen Stephanos en Timotheos en een veldbezoek werden de overige dagen van de visitatoren vooral gevuld met vergaderen: met de Nederlandse en Malawiaanse werkers, met de Synod Council en met diverse bestuursorganen van de RPC. Ook was er tijd voor persoonlijke gesprekken met de zendingswerkers. Eén van de getrokken conclusies is dat het team van zendingswerkers, waar tijdens de visitatie dhr. en mw. Ju ook bij aansloten, nog veel werk heeft te verzetten. Maar ook mocht er zegen worden gezien. Er is sprake van een goede samenwerking en de werkers hebben een goede ingang onder de leden van de RPC. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: