• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Verlofperiode Irene Swets

09 oktober 2017

Hierbij willen wij u informeren dat Irene Swets, werkzaam voor stichting Stéphanos in Zambia, begin 2018 in Nederland hoopt te zijn.

Een periode die in het teken staat van het informeren van de achterban en het inzamelen van financiële middelen om ook D.V. volgend jaar werkzaam te kunnen zijn in Zambia.  

Het project waarvoor Irene werkzaam is heeft als doel de bevolking bekend te maken met het Woord van God. Dit wordt onder andere gedaan door middel van bewustmaking, toerusting en begeleiding van de lokale mensen, zie www.ireneinzambia.jouwweb.nl.

Irene is bereid ook in uw gemeente meer over het werk te vertellen (januari t/m 10 februari). Wanneer hiervoor belangstelling is, kunt u contact opnemen met de thuisfrontcommissie via tfcvoorzambia@gmail.com. Wij bespreken dan graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie,
Alice van der Meer

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: