• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Pinksterzendingscollecte

02 juni 2017

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Hij werd uitgestort in Jeruzalem en werkte krachtig. Velen – joden en heidenen – kwamen tot geloof in die Ene Naam, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus.

De jonge christelijke gemeente groeide snel na Pinksteren.           

Ook anno 2017 is groei te zien. Groei op het zendingsveld van Suriname. Waar er eerst soms maar enkele kinderen en tieners naar de clubs kwamen, heeft dat aantal zich verveelvoudigd. Het werd zelfs nodig een extra club te starten, zodat de groep niet te groot werd. Er zijn nieuwe jongeren bij gekomen, maar ook jongeren die eerder waren afgehaakt, komen weer terug. God laat het werk van Zijn handen niet varen.

Maar groei in aantal is niet per definitie hetzelfde als geestelijke groei. Heel wat Surinamers die zich christen noemen, leven niet zo. Ds. Meuleman vertelt over hun denkwijze en dat ze zeggen : “Ik mag doen wat ik wil, want Jezus is immers gestorven voor zondaren?” Gelukkig geldt dat lang niet voor iedereen. De voorganger, die tijdens het verlof van ds. Meuleman voorging in Powakka, viel het op dat de kennis  erg toegenomen was, evenals de getrouwheid in kerkgang. De kracht van de Pinkstergeest, die eeuwen geleden in Jeruzalem werd uitgestort, is niet verminderd. Hij zal zorgen dat de gelovigen komen tot Christus, vanuit alle delen van de wereld – ook vanuit Suriname.

Wilt u het werk in Suriname ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de Pinksterzendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: