• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Opbrengst actie 'Schatten voor Malawi'

14 juni 2017

De Zondagsscholenbond haalt €23.881,20 op voor kinderbijbels in Malawi!

In september 2016 startte de actie ‘Schatten voor Malawi’, waarmee de Hervormde zondagscholen in het hele land zich inzetten voor de verspreiding van kinderbijbels in de RPC in Malawi. In samenwerking met de Bond van Hervormde Zondagsscholen werd materiaal ontwikkeld en verspreid ter ondersteuning van de actie. Veel kinderen hebben op allerlei manieren geld ingezameld, zodat al snel 1.200 kinderbijbels naar Malawi verscheept konden worden. Deze bijzondere actie benadrukte de verbondenheid tussen kinderen in Malawi en in Nederland, juist omdat de te verspreiden kinderbijbel ook bij kinderen in Nederland zoveel herkenning oproept.

De vertaling van de kinderbijbel van H. van Dam naar het Chichewa werd verzorgd door medewerkers van stichting Stephanos. De ZHHK heeft de Bijbels afgenomen, zodat deze ook gebruikt kunnen gaan worden in de RPC. Het verspreiden van de kinderbijbels in Malawi zal gepaard gaan met toerusting op het gebied van kerkelijk kinderwerk. De kinderbijbels kunnen zodoende optimaal worden ingezet in de 220 gemeenten van de RPC.

Tijdens de jaarvergadering van de zondagsscholenbond overhandigde ds. P. van Duijvenboden symbolisch het ingezamelde bedrag aan bureaumedewerker Tom Valkenburg, nadat hij kort iets had gezegd over het werk in Malawi en een filmpje had laten zien waarin kinderen een Psalm zongen. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: