• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Marijke van der Plaat kinderwerkster in Suriname

14 februari 2018

Voor het kinderwerk in de gemeente van Powakka heeft de synode Marijke van der Plaat (28) benoemd. Binnenkort vertrekt ze voor een kennismakingsbezoek naar Suriname.

Het jaar 2017 was een veelbewogen jaar voor ZHHK. Door het vertrek van Tom Valkenburg, per 1 juli jl., raakte Bureau Zending onbemand. Door de terugkomst van Annelies Sabajo-Groothuis naar Nederland, eind augustus, moest voor Suriname een nieuwe kinderwerkster gezocht worden.

Het vinden van een geschikte bureaumanager die de zendingswerkers in het veld aanstuurt, de commissie ondersteunt in de beleidsvoorbereiding en de contacten met de zendingscommissies in Nederland onderhoudt, blijkt niet eenvoudig te zijn. Ondanks verschillende advertentierondes, is het nog niet gelukt iemand te benoemen. Dat geeft best wel zorg.

Natuurlijk is er een weg gevonden om het werk voortgang te laten vinden. Maar dat is geen ideale situatie. Het is van groot belang dat er iemand op het zendingsbureau aanwezig is, die zich verantwoordelijk voelt voor de voortgang van het werk. We bidden dat de Heere harten wil neigen en gesprekken wil leiden, zodat er op korte termijn iemand benoemd kan worden. Wij vragen u deze belangrijke vacature in uw gebeden te gedenken.

Het kinderwerk in Suriname ligt sinds de zomervakantie stil. Dat is jammer, want het is belangrijk werk, zeker ook met het oog op de toekomst van de gemeente in Powakka. Na de zomervakantie heeft de commissie de vacature voor kinderwerkster opengesteld. Gelukkig hebben zich sollicitanten gemeld en konden er gesprekken plaatsvinden. Met grote dankbaarheid kan gemeld worden dat het breed moderamen van onze synode in de eerste week van december Marijke van der Plaat uit Nieuw-Lekkerland benoemd heeft tot kinderwerkster voor Suriname.  

Marijke is 28 jaar en heeft zes jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Daarvoor is ze anderhalf jaar in Malawi geweest als onderwijsvrijwilligster, om de kinderen van de toenmalige zendingswerkers te helpen bij hun schoolwerk.

Marijke heeft een hart voor kinderen en jongeren én voor zendingswerk. Het is haar vurige verlangen om met kinderen en jongeren het Woord van God te openen en te luisteren naar Zijn stem. Zowel Marijke als de commissie hebben de leiding van de Heere ervaren in de gesprekken van de afgelopen maanden. Het is onze hartelijke bede dat de Heere met Marijke wil optrekken, in de voorbereiding op het werk en vervolgens ook in de uitoefening van haar taak in Powakka. En dat zij tot zegen mag zijn voor jongeren en ouderen in die nog zo jonge gemeente.

Natuurlijk kan Marijke niet meteen naar Suriname vertrekken. Daar gaat nog de nodige voorbereiding aan vooraf. Ook lijkt het ons goed, dat Marijke zich eerst in Suriname oriënteert op het werk, alvorens zij aan de opleiding begint. Ze wil zich tenslotte voor vijf jaar aan het werk verbinden, dan moet je wel weten waar je aan begint.

Zoals het er nu naar uitziet, zal Marijke ergens in het voorjaar een kennismakingsbezoek aan de zendingspost brengen en vervolgens het opleidingstraject starten. Het zou zomaar kunnen zijn dat haar echte werk pas kan beginnen na de zomerperiode.

W. de Kloe

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: