• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Projecten Malawi

Uitzending organisatiedeskundige

Projectnummer

MA2017001

Projectnaam

Uitzending organisatiedeskundige

Totale omvang

€ 1250,00

Reserveer

Ter ondersteuning van het zendingswerk in Malawi is dhr. H.C. Ju uit Dirksland aangesteld als organisatiedeskundige. Hij zal gaan onderzoeken hoe de RPC (het kerkgenootschap dat door de ZHHK wordt ondersteund) toe kan groeien naar een duurzame vorm van zelfstandigheid. Ook zal hij de RPC adviseren in het opzetten van trainingen voor ambtsdragers, in het organiseren van de bijbelschool etc.. Een moeilijke, maar ook belangrijke taak! Door dit werk te ondersteunen draagt u bij aan de kerk in Malawi, zodat zij ook voor de toekomstige generaties tot zegen zal zijn.

 

Cursussen ambtsdragers Malawi

Projectnummer

MA2017002

Projectnaam

Cursussen ambtsdragers Malawi

Totale omvang

€ 95,- per cursus per deelnemer

Reserveer

De RPC geeft gedurende het jaar in verschillende dorpen cursussen aan ambtsdragers en gemeenteleden. Zo worden ouderlingen en diakenen onderwezen in de kerkorde en in het diaconaat. Ook vindt belijdeniscatechese plaats, waarbij de aankomende leden onderwijs krijgen vanuit de Westminster Shorter Catechism. Dit is een Engelstalig belijdenisgeschrift dat in 107 vragen en antwoorden onderwijs geeft in het geloof en de Bijbelse leer. Dit boekje is inmiddels uitgegeven in een handzame uitvoering in de lokale taal: het Chichewa. De kosten voor de cursus bestaan uit transport, vertaling en docent.

 

Sponsor een student

Projectnummer

MA2017003

Projectnaam

Sponsor een student

Totale omvang

€ 1500,- per student per jaar

Reserveer

De studenten aan de Bijbelschool in Zomba zijn niet in staat om hun studiekosten te betalen. Doordat zij de lessen aan de Bijbelschool volgen, kunnen zij zelfs niet geheel in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin voorzien. Daarom ontvangen zij een tegemoetkoming in hun onderhoud en een reiskostenvergoeding. De andere kosten die bij de opleiding op de Bijbelschool komen kijken, zijn bijvoorbeeld de kosten voor het Bijbelschoolterrein en de kosten voor lokale docenten en vertalers.

 

ESKOL- opleiding

Projectnummer

MA2017004

Projectnaam

ESKOL- opleiding

Totale omvang

€ 1350,- per student per jaar

Reserveer

De RPC telt 220 gemeenten en heeft momenteel slechts drie predikanten. In de meeste gemeenten gaan ouderlingen voor in de erediensten. Zij mogen geen sacramenten bedienen en hebben vaak weinig kennis van de Bijbel. Op de Eskol-opleiding worden evangelisten opgeleid tot predikant. De opleiding maakt gebruik van MINTS, reformatorisch afstandsonderwijs. De studenten worden begeleid door een Nederlandse zendingspredikant en werkers uit Malawi. Momenteel volgen ongeveer 10 leden van de RPC de opleiding.

 

Nascholing predikanten

Projectnummer

MA2017005

Projectnaam

Nascholing predikanten

Totale omvang

€ 1500,-

Reserveer

Predikanten van de RPC krijgen jaarlijks een aantal dagen nascholing. Zo blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen binnen de kerk en ontvangen zij verdieping op verschillende theologische gebieden. De nascholing verbindt de predikanten uit de RPC met elkaar. 

 

MINTS afstandsonderwijs

Projectnummer

MA2017006

Projectnaam

MINTS afstandsonderwijs

Totale omvang

€ 4750,-

Is al gereserveerd!

MINTS afstandsonderwijs wordt ingezet om mannen in Malawi op afstand op te kunnen leiden tot predikant. Zo kunnen zij al tijdens hun studie als evangelist werkzaam zijn in de gemeenten. MINTS is een internationale organisatie waar de ZHHK jaarlijks een bijdrage aan doet om via dit programma te kunnen voorzien in een grote behoefte aan predikanten voor de RPC. Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met het zendingsbureau.

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: