• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Zendingsdag 2015

23 september 2015

Op 19 september jl.  vond de jaarlijkse Zendingsdag van de ZHHK plaats. Het thema van de dag was ‘Geroepen tot Getuigen’. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: