• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Doe mee!

Vrijwilligers

De ZHHK werkt veel met vrijwilligers. De gedachte is dat zendingswerk niet door enkelen wordt gedaan. Graag betrekken wij leden van onze kerk bij het vele werk wat voor de zending gedaan kan worden. De ervaring leert dat met de inzet van vrijwilligers veel creativiteit, enthousiasme, denkkracht kan worden ingezet.

Bent u/ben jij:
- enthousiast;
- betrokken op het zendingswerk en
- wilt u/wil jij een steentje bijdragen aan het zendingswerk en hiervoor in staat wat tijd vrij te maken;

meldt u/meld je dan aan als vrijwilliger! Stuur een mail naar info@zhhk.nl.

Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

1. Vrijwilliger werkgroep zendingsdag:
Voor onze jaarlijkse zendingsdag zijn wij op zoek naar enthousiaste en creatieve medewerk(st)ers die mee willen helpen bij de organisatie van de zendingsdag.

Waar werk je aan mee:
Samen met vele andere vrijwilligers geef je vorm aan de organisatie en de programma’s van de zendingsdag. Te denken valt aan:
• de ondersteuning van het kinder- en jongerenprogramma;
• het oppassen op kinderen;
• het verzorgen van de catering;
• het opbouwen en afbreken van de zaal.

De zendingsdag wordt eens per jaar gehouden, dat betekent dat je veelal de hele dag ingezet wordt.

Wat hebben we voor ogen:
Je bent creatief en enthousiast; je hebt een passie voor zending en je wilt je een dag 100% daarvoor inzetten. Je bent ouder dan 16 jaar en je wilt op de zendingsdag betrokken zijn bij één van de bovengenoemde taken.

Spreekt dit je aan en wil je graag een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met het de secretaris van de werkgroep of het bureau zending. Graag maken we kennis met je en kunnen we toelichting geven op het verdere traject. We zien uit naar jouw, jullie reactie! Je reactie kun je bij voorkeur sturen aan zendingsdag@zhhk.nl

2. Maatschappelijke stage:
Ben je op zoek naar een maatschappelijke stage? De ZHHK heeft met enige regelmaat werkzaamheden te doen die zeker voldoen aan jouw eisen voor die stage! Neem eens contact op met de ZHHK en vraag of ze voor jou nog een leuke klus hebben! Het bureau zending is per e-mail te bereiken via info@zhhk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: