• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Bijeenkomst

In Woudenberg vond op zaterdag 3 december de jaarlijkse ontmoetingsdag voor zendingsgeïnteresseerden plaats. 

Tijdens deze ochtend, waarin volop ruimte was voor ontmoeting, stond het thema ‘Dienend getuigen’ centraal. Hoe verhoudt zending zich tegenover ontwikkelingswerk? Waarom wordt er wel of geen onderscheid tussen zendingswerk en diaconaal werk gemaakt? Tijdens de hoofdlezing stond mw. Rina Molenaar, bestuurder bij Woord en Daad met de aanwezigen stil bij deze vragen. Uit de praktijkvoorbeelden die zij noemde bleek al hoe troebel de grens is tussen zending en diaconaat. Het Hebreeuwse woord ‘Dabar’ omvat zowel het Woord als de daad. Zending en diaconaat kunnen dan ook niet van elkaar gescheiden worden, dienen steeds samen op te gaan. Waar gemeenten worden gesticht, wordt ook vormgegeven aan het diaconaat vanuit die gemeenten.

Tijdens de workshop voor zendingsgeïnteresseerden dachten de deelnemers onder leiding van dhr. S. van Kleef na over de problemen die welvaartsverschillen kunnen opleveren op het zendingsveld. In de workshop voor PZC’s lichtten dhr. H. Smits en T. Valkenburg toe wat de taken zijn van de generale diaconale commissie en de ZHHK in Malawi. Met de deelnemers werden aan de hand van cases, stellingen en vragen de verschillen tussen de werkvelden belicht. 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: