• " En Jezus zeide tot hen:
    Volgt Mij na, en Ik zal
    maken, dat gij vissers
    der mensen zult worden. "
    Markus 1 vers 17
  • " Onderzoekt de Schriften;
    want gij meent in dezelve
    het eeuwige leven te
    hebben; en die zijn het,
    die van Mij getuigen. "
    Johannes 5 vers 39
  • " Uw woord is een lamp
    mijn voet, en een licht
    voor mijn pad. "
    Psalm 119 vers 105

Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie'

10 februari 2017

Er is weer een nieuwe editie verschenen van 'Rondom het Seminarie', de nieuwsbrief voor wie mee wil leven met het Seminarie. 

Naast nieuws-items en gebedspunten bevat deze nieuwsbrief artikelen rondom het thema ´preken´. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. Als u 'Rondom het Seminarie' voortaan rechtstreeks in uw mailbox wil ontvangen, kunt u zich hier aanmelden.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: