• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Latijn

De praktijk leert dat veel aankomende studenten niet de benodigde kennis van het Latijn hebben terwijl dat wel een ingangseis is voor de masterfase van het HHK-traject. Om die studenten de mogelijkheid te bieden om zich gedurende de bachelorfase in het Latijn te bekwamen, heeft de Generale Synode drs. M.W. Muilwijk als docent Latijn benoemd. In overleg met hem wordt voor studenten die het betreft een cursusprogramma opgesteld.

klik hier voor het overzicht

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: