Verwacht: Gedoopt! Een teken voor het leven

18 januari 2018

Verwacht: Gedoopt! Een teken voor het leven

'Gedoopt! Een teken voor het leven' is het boekje dat ds. J.C. den Ouden geschreven heeft voor tieners en vanaf april voor € 8,95 verkrijgbaar is.

Waarom ben jij gedoopt? Wat is de waarde van dat water op je voorhoofd?
In dit boekje vind je uitleg over de doop. Als je het leest, zul je ontdekken wat een voorrecht het is om gedoopt te zijn.
Toen jij gedoopt bent, verbond God Zijn Naam met die van jou en zei: ‘Jij hoort bij Mij.’ Zo veel goedheid en genade verdienen wij niet, maar toch zegt God dat ons toe bij de doop.

In dit boekje wordt ook duidelijk dat de doop vraagt om een antwoord.
Weet jij van vergeving van zonden en dien jij de Heere al in jouw jonge leven?

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit