hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief generale diaconale commissie Hersteld Hervormde Kerk

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de generale diaconale commissie in het jaar 2016! We wensen u voor het nieuwe jaar Gods zegen en nabijheid toe in het ambtelijk werk. In deze nieuwsbrief wordt er informatie gegeven over noodhulpprojecten die door de generale diaconale commissie ondersteund worden. Ook kunt u er een aankondiging vinden van een toerustingscursus voor nieuwe diakenen. Verder delen wij met u een aantal praktische tips met betrekking tot het contact leggen met vluchtelingen.

 

Wilt u de nieuwsbrief delen met uw collega diakenen? Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om de nieuwsbrief direct in hun eigen mailbox te ontvangen.

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie Hersteld Hervormde Kerk 

 
nieuws  

Toerustingscursus voor nieuwe diakenen - Hoe dien ik de gemeente als diaken?

In de loop van D.V. 2016 zal er een cursus voor nieuwe diakenen worden georganiseerd. Tijdens deze avond krijgt u een algemene introductie op het diaconaat en de taken van een diaken.
 

  Lees verder »
 
nieuws  

Uitgelicht - schuldhulpverlening en budgetbeheerder

Het aantal huishoudens met problematische schulden is verontrustend gegroeid de afgelopen drie jaar. Het onderzoek ‘Huishoudens in de rode cijfers 2012’ leert dat eind 2012 een op de zes huishoudens (17,2%) een risico heeft op...
 

  Lees verder »
 
nieuws  

Situatie Zuid-Soedan – update

In de vorige nieuwsbrief schreven wij over een project in Zuid-Soedan wat de generale diaconale commissie ondersteunt via stichting Woord en Daad en ZOA. Inmiddels is de situatie in het gebied dusdanig verslechtert dat het project voortijdig beëindigd is.
 

  Lees verder »
 
nieuws  

Honger Oost-Afrika – project Oeganda

Recent zijn de organisaties Wood en Daad en Red een Kind een actie gestart voor noodhulp in Oost-Afrika. Reden hiervoor zijn de zorgelijke berichten uit Oeganda en Ethiopië over droogte en dreigende honger.
 

  Lees verder »
 
nieuws  

Overzicht ondersteunde projecten in 2015

Hieronder kunt een overzicht vinden van de door de generale diaconale commissie ondersteunde projecten in 2015. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties als Open Doors, ZOA en Woord en Daad.
 

  Lees verder »
 
nieuws  

De Vluchtheuvel - gewijzigd tarief

De generale diaconale commissie onderhoudt nauwe contacten met een aantal (landelijke) organisaties, waaronder De Vluchtheuvel. Gemeenteleden kunnen bij De Vluchtheuvel terecht voor psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag.
 

  Lees verder »
 
nieuws  

In contact met vluchtelingen

Voor vluchtelingen zijn contacten met Nederlanders van groot belang. Het helpt hen om een nieuw leven op te bouwen. Contact leggen met een vluchteling kan een ongewone stap voor u of voor een gemeente zijn.
 

  Lees verder »
 
 
 

GDC

Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal

Telefoon 
(0318) 50 55 41

Email
diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Ter overdenking 

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus

(Galaten 6:2) 

 

Agenda

Collecte psychosociale hulpverlening
D.V. zondag 20 maart 2016

 

Symposium ‘Omzien naar de vluchteling’ D.V. woensdagavond 15 juni 2016


Landelijke toerustingsdagen D.V. 3 en 10 september 2016

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden