Zicht op de kerk verschenen!

05 mei 2017

Vandaag is er weer een nieuw nummer van het ledeninformatieblad Zicht op de kerk verschenen.

In dit ledeninformatieblad wordt u geïnformeerd over het doen en laten van de verschillende commissies binnen de kerk.

Het thema van dit nummer, wat terugkomt in de artikelen, is ‘Verbinding’. U leest onder andere over de jongeren uit Waarder die eenzame ouderen bezoeken en over de cursus evangelisatie die geschikt is voor iedereen die evangeliseert, of die zich afvraagt hoe je evangelisatie persoonlijk vorm kan geven.

In het ingesloten katern ‘Zicht op Zending’ leest u over de terugkeer van ds. Oomen en zijn vrouw uit Malawi en vindt u de gebedspunten voor de gemeenten in Suriname en Malawi. Bidt u ook mee?

Om de nieuwe Zicht op de kerk in zijn geheel te lezen klikt u hier.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit