Terugblik zendingsdag

26 september 2017

Zijn er voorbidders? Met die woorden opende ds. den Ouden de zendingsdag, die gehouden werd in de goed gevulde Expohal in Hoevelaken. 

Fijn om te merken dat velen meeleven met onze zendingswerkers. Het werd ook een bijzonder mooie dag.

Ds. Oomen, die enkele maanden geleden terugkwam uit Malawi, gaf een terugblik op veertien ‘tropenjaren’. We hoorden van het vele werk, van de predikantenopleiding op de Bijbelschool, van de cursussen in de gemeenten, van het evangelisatiewerk in gevangenissen. Maar ook van hoogtepunten: de verandering in het leven van de tuinman, nadat de Heere hem in het hart greep; de psalmenbundel, die in december 2016 gereedkwam. Veertien ‘tropenjaren’, hoe houd je het vol? Omdat de liefde van Christus dringt.

Annelies Sabayo-Groothuis liet dia’s zien over het kinderwerk in Suriname. Ze vertelde van kinderen en jongeren die liederen en een tekst leerden en een Bijbelverhaal hoorden, jongeren die vaak later nog met diepe levensvragen kwamen. Zo mag ook in Suriname onder jong en oud het zaad van het Evangelie gezaaid worden, in de hoop en verwachting dat de Heere Zelf voor de vrucht zorgt.

Gelukkig mocht ook op deze zendingsdag het Woord verkondigd worden. Ds. Den Ouden sprak een openingswoord vanuit Jes.63. Jesaja bidt voor het volk om verlossing, maar hij begint met een lofprijzing. Echte zendingsvrienden zijn voorbidders, die de Heere aanroepen om de voortgang van het Evangelie. En ze prijzen Hem om Zijn goedheid, omdat Hij uit genade omziet naar zondaren.

Waarom bent u gekomen, zo vroeg ds. W.M. Mulder de bezoekers, wat drijft u eigenlijk? Dringt de liefde van Christus u? Het gaat bij zendingswerk niet om opgestroopte mouwen, maar om liefde uit verbondenheid met Christus.

Ds. N.P.J. Kleiberg sprak over 1 Korinthe 13. Het zendingswerk moet gedaan worden vanuit liefde met een hoofdletter L. De liefde komt van boven, bij God vandaan. Maar vervolgens dringt ze om anderen lief te hebben en hen het Evangelie voor te houden.

Met Psalm 74:12 kwam een einde aan een mooie dag: “Gij evenwel, Gij blijft Dezelfde, o Heer’”. Laat het ons gebed zijn dat die trouwe Verbondsgod zal instaan voor het zendingswerk.

Klik hier om foto's te bekijken.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit