filter nieuwsberichten

Nieuws

 • 23 apr, 2018

  Beroepingswerk

  Lees hier het actuele beroepingsnieuws!

  lees meer
  23 apr2018
 • 18 apr, 2018

  Visitatiebezoek GDC Malawi

  Diaken H. Smits en diaken E.T. Draaijer  zijn sinds afgelopen zaterdag in Malawi om met de kerk te spreken over de...

  lees meer
  18 apr2018
 • 17 apr, 2018

  Gewijzigde locatie cursus GDC

  Aanstaande donderdagavond staat de tweede avond van de cursus 'Omgaan met psychische nood in de gemeente' gepland.

  lees meer
  17 apr2018
 • 16 apr, 2018

  Korting op het kerkelijk jaarboek 2018!

  Koring op het kerkelijk jaarboek - maak gebruik van de intekenprijs!

  lees meer
  16 apr2018
 • 23 jun, 2018

  Landelijke Israël dag

  God vervult Zijn beloften

  lees meer
  23 jun2018
 • Terugblik cursus 'Omgaan met psychische nood in de gemeente'

  Op initiatief van de GDC werd een toerustingscursus in Ridderkerk (Sionskerk) belegd ‘met als thema: ‘Omgaan met...

  lees meer
 • 26 mrt, 2018

  Bericht van de commissie toelating

  De commissie toelating heeft  op 23 maart twee kandidaten toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar...

  lees meer
  26 mrt2018
 • 20 mrt, 2018

  Invoering nieuwe privacywetgeving – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Invoering nieuwe privacywetgeving – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  lees meer
  20 mrt2018
 • 26 mrt, 2018

  Toogdag 2018

  De Toogdag van de Mannenbond wordt gehouden op: Zaterdag 20 oktober 2018 van 10:30 – 15:15 uur te Lunteren.

  lees meer
  26 mrt2018
 • 19 mrt, 2018

  Verslag synodevergadering

  Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 16...

  lees meer
  19 mrt2018
 • 15 mrt, 2018

  Nieuwsbrief kerkvoogdijen verschenen

  Er is weer een nieuwsbrief voor kerkvoogdijen verschenen!

  lees meer
  15 mrt2018
 • 13 mrt, 2018

  Nieuwe rentepercentages SFH

  Plaatselijke gemeenten en diaconieën van onze kerk kunnen gelden die voor langere tijd niet nodig zijn inleggen in het...

  lees meer
  13 mrt2018
 • Gastopvang...

  ... als een time-out voor uw zoon of dochter nodig is

  lees meer
 • Verlofdata zendingswerkers

  In de komende zomerperiode (augustus en september) hopen zowel dominee C.J.P. van der Bas als dominee A. Meuleman op...

  lees meer
 • 06 mrt, 2018

  Evangelisatiemateriaal voor een markt

  Voor evangelisatie op een markt is een pakket ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor de aankleding van de kraam. Het...

  lees meer
  06 mrt2018
 • Alle aandacht?! – Orde, contact en groepsbinding’ - Toerustingsmiddag catecheten

  De afgelopen maanden werkte de HHJO aan de catechesemethode 'Leer mij'. Samen met jongeren wekelijks bronnen uit de...

  lees meer
 • 22 feb, 2018

  Toerusting op maat

  In deze bericht informeren wij u over toerustingsmogelijkheden door de commissie evangelisatie.

  lees meer
  22 feb2018
 • 13 feb, 2018

  Terugblik evangelisatiedag 2018

  Op  zaterdag 10 februari werd de landelijke evangelisatiedag gehouden in het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde...

  lees meer
  13 feb2018
 • 22 feb, 2018

  Zicht op de kerk verschenen!

  Zicht op de kerk verschenen! | Na de zondag

  lees meer
  22 feb2018
 • 22 feb, 2018

  Noodkreet uit Efrîn

  Onlangs hebben de kerken van Efrîn (in het noorden van Syrië) wereldwijd een noodkreet doen uitgaan naar...

  lees meer
  22 feb2018
 • 20 feb, 2018

  Gezocht: vrijwilligster kinderevangelisatie Den Helder

  Onze vrijwilligster voor het kinderevangelisatiewerk, zal ons, in het voorjaar, wegens verhuizing naar een andere plaats,...

  lees meer
  20 feb2018
 • 12 feb, 2018

  Evangelisatie cursus 2018/2019 - Genemuiden

  Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te...

  lees meer
  12 feb2018
 • 14 feb, 2018

  Marijke van der Plaat kinderwerkster in Suriname

  Voor het kinderwerk in de gemeente van Powakka heeft de synode Marijke van der Plaat (28) benoemd. Binnenkort vertrekt ze voor...

  lees meer
  14 feb2018
 • 12 feb, 2018

  Boek ‘Het zout der aarde’ – dr. P. Masters

  Graag beveelt de commissie evangelisatie u het boek ‘Het zout der Aarde’ aan. 

  lees meer
  12 feb2018
 • 06 feb, 2018

  Toerustingscursus 'Omgaan met psychische nood in de gemeente'

  Omgaan met psychische nood in de gemeente 

  lees meer
  06 feb2018
 • 02 feb, 2018

  Ontmoetingsdag militairen 2018

  Pronken met jouw status of uniform of … vooral Gods trouwe zorg

  lees meer
  02 feb2018
 • 26 jan, 2018

  Cursusdag voor (beginnende) ambtsdragers

  Als u onlangs bevestigd bent tot ambtsdrager, komt er veel op u af. Speciaal voor beginnende ambtsdragers wordt een cursusdag...

  lees meer
  26 jan2018
 • 18 jan, 2018

  Verwacht: Gedoopt! Een teken voor het leven

  Verwacht: Gedoopt! Een teken voor het leven

  lees meer
  18 jan2018
 • 18 jan, 2018

  Terugblik winterconferentie HHS 2018

  Begin januari werd in Mennorode (Elspeet) de jaarlijkse tweedaagse winterconferentie gehouden; dit jaar waren de lezingen...

  lees meer
  18 jan2018
 • 09 jan, 2018

  Welkom bij de landelijke evangelisatiedag – aanmelding open!

  In de Bijbel zegt de Heere Jezus dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwig leven. Dit...

  lees meer
  09 jan2018
 • 15 dec, 2017

  Nieuwsbrief kerkvoogdijen

  Vandaag is er een nieuwsbrief voor kerkvoogdijen verschenen.

  lees meer
  15 dec2017
 • 12 dec, 2017

  Kerkvoogdijbijeenkomst 2018

  Op zaterdag 7 april 2018 hopen we weer de tweejaarlijkse kerkvoogdijbijeenkomst te organiseren.

  lees meer
  12 dec2017
 • 15 dec, 2017

  Perforeren, de regels bij een uitzonderingsbepaling (3)

  Ds. J.L. Schreuders

  lees meer
  15 dec2017
 • 11 dec, 2017

  Bericht van de commissie toelating

  De commissie toelating heeft drie kandidaten toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld.

  lees meer
  11 dec2017
 • 08 dec, 2017

  Informatie voor kerkvoogden online!

  In de afgelopen jaren zijn door de redactie van de Nieuwsbrief voor kerkvoogden veel onderwerpen die betrekking hebben op het...

  lees meer
  08 dec2017
 • 01 dec, 2017

  Evangelisatiedag 2018

  Bij leven en welzijn vindt op zaterdag 10 februari 2018 weer de Evangelisatiedag plaats. Een dag van toerusting, bemoediging...

  lees meer
  01 dec2017
 • 29 nov, 2017

  Perforeren, de regels bij een uitzonderingsbepaling (2)

  Ds. J.L. Schreuders

  lees meer
  29 nov2017
 • 27 nov, 2017

  Verslag synodevergadering

  Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 24...

  lees meer
  27 nov2017
 • 24 nov, 2017

  Zicht op de Kerk verschenen!

  Er is weer een nieuwe uitgave van Zicht op de Kerk verschenen!

  lees meer
  24 nov2017
 • 20 nov, 2017

  Organistendag 2018

  Predikant en organist: wie maakt de dienst uit?

  lees meer
  20 nov2017
 • 17 nov, 2017

  LEI-nummer

  Recent hebben bankinstellingen veel kerkbesturen aangeschreven met betrekking tot het zogenaamde LEI-nummer. 

  lees meer
  17 nov2017
 • 15 nov, 2017

  Perforeren, de regels bij een uitzonderingsbepaling

  Wat is perforatie? De termen ‘perforatie’ en ‘perforatieregeling’ worden zowel in de oude als de...

  lees meer
  15 nov2017
 • 18 okt, 2017

  'Leer mij' - Persbericht 18/10/2017

  De vraag naar de door HHJO ontwikkelde catechisatiemethode ‘Leer mij’ overtreft de verwachtingen. 

  lees meer
  18 okt2017
 • 18 okt, 2017

  Folder Halloween

  De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe folder rondom Halloween. 

  lees meer
  18 okt2017
 • 11 okt, 2017

  Ambtsdragerverkiezingen en de kerkorde

  Aan het einde van het kalenderjaar worden in alle kerkenraden de roosters van aftreden tevoorschijn gehaald. 

  lees meer
  11 okt2017
 • 10 okt, 2017

  Studeren aan het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS)

  Bent u benieuwd naar het HHS? Wat is het? Wat houdt het in?  

  lees meer
  10 okt2017
 • 26 sep, 2017

  Terugblik zendingsdag

  Zijn er voorbidders? Met die woorden opende ds. den Ouden de zendingsdag, die gehouden werd in de goed gevulde Expohal in...

  lees meer
  26 sep2017
 • 22 sep, 2017

  Orkaan Irma

  Woensdag 6 september raasde orkaan Irma met ongekende kracht over Sint-Maarten. De orkaan ('categorie 5') is een van...

  lees meer
  22 sep2017
 • 22 sep, 2017

  Bericht cie. toelating

  Lees hier het actuele nieuws van de commissie toelating!

  lees meer
  22 sep2017
 • 12 sep, 2017

  Toerustingsdag Elspeet: hoe kan een diaconie eraan bijdragen dat identiteitsgebonden zorg toegankelijk blijft?

  Zaterdag waren zo’n 90 ambtsdragers aanwezig bij de toerustingsbijeenkomst in Elspeet. 

  lees meer
  12 sep2017
 • 11 sep, 2017

  Openbare colleges in het kader van het Reformatiejaar

  In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in...

  lees meer
  11 sep2017
 • 11 sep, 2017

  Bijeenkomst pleegzorg ‘Ze horen bij ons’

  Heeft u zich al aangemeld? Op D.V. vrijdag 29 september belegt het Platform Jeugdhulpverlening voor de derde keer een...

  lees meer
  11 sep2017
 • 06 sep, 2017

  Terugblik opening academisch jaar 2017-2018 A.D.

  Op 1 september j.l. vond de jaaropening plaats van het Hersteld Hervormd Seminarie. Dit jaar werd die bijeenkomst gehouden in...

  lees meer
  06 sep2017
 • 04 sep, 2017

  Toerustingsdag Oud-Beijerland: samen zorgen dat identiteitsgebonden zorg beschikbaar blijft

  Zaterdag waren zo’n 50 ambtsdragers aanwezig bij de toerustingsbijeenkomst in Oud-Beijerland. 

  lees meer
  04 sep2017
 • 31 aug, 2017

  Overstromingen Azië

  Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al 1500 doden...

  lees meer
  31 aug2017
 • 25 aug, 2017

  Vacature administrateur

  Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het kerkelijk bureau zoekt een administrateur (fulltime).

  lees meer
  25 aug2017
 • 22 aug, 2017

  Bijbelcursus De Brug (met online begeleiding)

  Sinds kort is het mogelijk om via de evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl een bijbelcursus te volgen.

  lees meer
  22 aug2017
 • 21 aug, 2017

  Toogdag Mannenbond

  De Toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond wordt gehouden op D.V. zaterdag 30 september 2017.

  lees meer
  21 aug2017
 • 16 aug, 2017

  Zendingswerkers uit Malawi en Suriname op Zendingsdag

  Het thema van de jaarlijkse Zendingsdag is ‘Door liefde gedreven’. Dit thema wordt tijdens de dag op verschillende...

  lees meer
  16 aug2017
 • 13 jul, 2017

  Openbare colleges in het kader van het Reformatiejaar

  In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in...

  lees meer
  13 jul2017
 • 11 jul, 2017

  Cursus evangelisatie in Middelharnis

  Vanuit de commissie evangelisatie wordt er komend seizoen ook een cursus evangelisatie georganiseerd in...

  lees meer
  11 jul2017
 • 11 jul, 2017

  Catechesemethode Leer Mij – bestel deel 1 en 2!

  Door de HHJO wordt, in opdracht van de synode, een nieuwe catechesemethode ‘Leer mij’ ontwikkeld.  

  lees meer
  11 jul2017
 • 05 jul, 2017

  Opening academisch jaar 2017-2018

  Op D.V. vrijdag 1 september zal in Putten de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2017-2018

  lees meer
  05 jul2017
 • 28 jun, 2017

  Actienacht

  In de nacht van D.V. vrijdag 6 op zaterdag 7 oktober zal er een actienacht worden gehouden in een echte gevangenis. Dit zal in...

  lees meer
  28 jun2017
 • 27 jun, 2017

  Promofilm cursus evangelisatie

  In september 2017 gaat voor de vierder keer de cursus Evangelisatie van start. De cursus is bedoeld om jong en oud toe te...

  lees meer
  27 jun2017
 • 19 jun, 2017

  Persbericht generale synode

  Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 16...

  lees meer
  19 jun2017
 • 13 jun, 2017

  Folder Refo500

  De Bijbel is het levende Woord van God. Wat is het nodig dat iedereen de boodschap van het Evangelie hoort! 

  lees meer
  13 jun2017
 • 01 jun, 2017

  Oproep folderactie Den Haag – D.V. 24 juni 2017

  D.V. zaterdag 24 juni organiseert de classicale evangelisatie commissie van de classis West een folderactie in Den Haag. 

  lees meer
  01 jun2017
 • 31 mei, 2017

  Kerkelijk jaarboek 2017 verschenen

  Het kerkelijk jaarboek is op veel boekenplanken terug te vinden.

  lees meer
  31 mei2017
 • 24 mei, 2017

  Toerustingsdagen GDC

  De landelijke toerustingsdagen komen er weer aan! Traditioneel worden die georganiseerd op de eerste twee zaterdagen van...

  lees meer
  24 mei2017
 • 15 mei, 2017

  Op D.V. zaterdag 3 juni verschijnt het kerkelijk jaarboek!

  Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het jaarboek 2017 van de Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om...

  lees meer
  15 mei2017
 • 15 mei, 2017

  Nieuwe Hemelvaartsfolders

  Er zijn een tweetal nieuwe folders uitgekomen voor het heilsfeit Hemelvaart.

  lees meer
  15 mei2017
 • 11 mei, 2017

  Jonge mannendag

  Ben jij tussen de 25 en 40 jaar? Van harte welkom op de jongemannendag 2017!

  lees meer
  11 mei2017
 • 05 mei, 2017

  Zicht op de kerk verschenen!

  Vandaag is er weer een nieuw nummer van het ledeninformatieblad Zicht op de kerk verschenen.

  lees meer
  05 mei2017
 • 03 mei, 2017

  12,5 jarig dienstjubileum

  Op 1 mei jl. was Bianca Post-Bruggeman 12,5 jaar in dienst. Dit heuglijke feit is op deze dag samen met de collega’s...

  lees meer
  03 mei2017
 • 03 mei, 2017

  Bestel de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND via de website!

  Inmiddels is de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND te bestellen via de website! U kunt uw keuze maken uit een...

  lees meer
  03 mei2017
 • 26 apr, 2017

  Cursus Evangelisatie: een impressie van een lesdag

  Tijdens de cursus Evangelisatie staat één zaterdag de 'Vraag van het lijden' centraal. Omdat deze vraag...

  lees meer
  26 apr2017
 • 18 apr, 2017

  Ervaringen bezoek GDC Malawi (vervolg)

  Al eerder heeft u kunnen lezen van de reis van de generale diaconale commissie (GDC) naar Malawi. Hieronder blikken ds. J....

  lees meer
  18 apr2017
 • 07 apr, 2017

  Bezoek aan Malawi door de GDC

  Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie voedsel- en noodhulppojecten van de Reformed Presbyterian Church in...

  lees meer
  07 apr2017
 • 04 apr, 2017

  Cursus evangelisatie

  Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te...

  lees meer
  04 apr2017
 • 31 mrt, 2017

  Commissie toelating

  Lees hier het actuele nieuws van de commissie toelating!

  lees meer
  31 mrt2017
 • 20 mrt, 2017

  Verslag synodevergadering

  De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk vergaderde op vrijdag 17 maart in het kerkelijk bureau te Veenendaal.

  lees meer
  20 mrt2017
 • 17 mrt, 2017

  Benoeming directeur kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk

  De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft op 17 maart dhr. J. ten Klooster, Putten, benoemd tot parttime...

  lees meer
  17 mrt2017
 • 17 mrt, 2017

  Benoeming preses en scriba Hersteld Hervormde Kerk

  De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft op 17 maart ds. R.P. van Rooijen, Oosterwolde, benoemd tot preses....

  lees meer
  17 mrt2017
 • 17 mrt, 2017

  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok koninklijk onderscheiden

  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Poortvliet, is vrijdagmorgen tijdens de...

  lees meer
  17 mrt2017
 • 17 mrt, 2017

  Folders gastopvang zijn binnen!

  Begin volgende week liggen ze bij u op de deurmat! De folders en een flyer (bijvoorbeeld voor op het prikbord van de kerk)...

  lees meer
  17 mrt2017
 • 15 mrt, 2017

  Meeloopdag Hersteld Hervormd Seminarie

  Op D.V. woensdag 12 april heeft het Hersteld Hervormd Seminarie weer een meeloopdag. 

  lees meer
  15 mrt2017
 • 14 mrt, 2017

  Korting op het kerkelijk jaarboek 2017 - maak gebruik van de intekenprijs!

  Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het jaarboek 2017 van de Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om...

  lees meer
  14 mrt2017
 • 09 mrt, 2017

  Bijna beschikbaar! Kinderevangelisatie- methode BIJ DE HAND

  Veel kinderen in Nederland hebben nog nooit gehoord over de Heere Jezus. De noodzaak om kinderen te bereiken met het Evangelie...

  lees meer
  09 mrt2017
 • 08 mrt, 2017

  Verhuizing Het Bijbelhuis

  Sinds 1 februari wordt bij het evangelisatiewerk in Den Helder gebruik gemaakt van een nieuwe locatie. 

  lees meer
  08 mrt2017
 • 02 mrt, 2017

  Dreigende honger in Oost-Afrika

  In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. 

  lees meer
  02 mrt2017

filter
nieuwsberichten

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit