Nieuwe rentepercentages SFH

11 december 2017

Plaatselijke gemeenten en diaconieën van onze kerk kunnen gelden die voor langere tijd niet nodig zijn inleggen in het Financieringsfonds. 

Hiermee kunnen gemeenten geholpen worden die een lening nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de bouw van een kerk. Het bestuur heeft de rentepercentages als volgt vastgesteld:

- Basis rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 maart 2018: 0,00% 
- Toeslagrente op ingelegde gelden tot 1 maart 2018: 0,66%
- Totaal rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 maart 2018: 0,66%
- Rente geldleningen tot 1 maart 2018: 1,65%

Meer informatie over het Financieringsfonds vindt u op onze website: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/financieringsfonds

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit