LEI-nummer

17 november 2017

Recent hebben bankinstellingen veel kerkbesturen aangeschreven met betrekking tot het zogenaamde LEI-nummer. 

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle (financiële) instellingen een LEI (‘Legal Entity Identifier’) bezitten. Dit is een internationaal gestandaardiseerde code die zij moeten vermelden bij elke rapportage die zij over financiële transacties doen. Ook gemeenten of diaconieën die beleggen in aandelen en/of obligaties hebben straks een LEI-nummer nodig.

In Nederland is ervoor gekozen om de afgifte van LEI’s te regelen via de Kamer van Koophandel en te koppelen aan een vermelding van de aanvrager in het handelsregister van de KvK. Echter, omdat plaatselijke gemeenten en diaconieën niet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel was het niet mogelijk om een LEI-nummer aan te vragen.

Na overleg tussen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Kamer van Koophandel is er een oplossing gevonden voor kerkgenootschappen. Er kan per kerkgenootschap een groepsgewijze aanvraag worden gedaan. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar. Alle colleges van diakenen en colleges van kerkvoogdijen hebben hierover een brief en een aanvraagformulier ontvangen. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 27 november 2017 retour zijn gezonden aan het kerkelijk bureau. De brief en het aanvraagformulier kunt u op deze pagina downloaden.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit