Korting op het kerkelijk jaarboek 2017 - maak gebruik van de intekenprijs!

14 maart 2017

Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het jaarboek 2017 van de Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om weer over de actuele gegevens te beschikken.  

De commissie ontving van verschillende gebruikers van het jaarboek het verzoek om de gemeenten op alfabetische volgorde weer te geven. Aan dit verzoek is gehoor gegeven. De classis waaronder de gemeente ressorteert, staat op de gebruikelijk wijze vermeld. De commissie verwacht dat deze wijziging positief ontvangen wordt. Zoals gebruikelijk is in dit jaarboek een jaaroverzicht opgenomen, waarin de belangrijkste kerkelijke zaken uit 2016 zijn verwoord.

U kunt het kerkelijk jaarboek nu voordelig aanschaffen! De prijs bij voorintekening is € 7,50. Na 1 juni a.s. is de prijs vastgesteld op € 8,95. U kunt intekenen bij alle boekhandels. Na verschijning kunt u het jaarboek ophalen bij uw boekhandel. Natuurlijk is het ook mogelijk het jaarboek bij het kerkelijk bureau te bestellen. Als we het jaarboek naar u toesturen, brengen we de verzendkosten in rekening. 

Velen hebben reeds bijgedragen aan de samenstelling van het jaarboek, onder andere door informatie aan te leveren en die te verwerken. Er wordt nog gewerkt aan de uitgave, maar naar verwachting zal het kerkelijk jaarboek eind mei verschijnen. Ga dus snel naar de boekhandel om in te tekenen en u hebt straks alle actuele gegevens tot uw beschikking!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit