Kerkvoogdijbijeenkomst 2018

12 december 2017

Op zaterdag 7 april 2018 hopen we weer de tweejaarlijkse kerkvoogdijbijeenkomst te organiseren.

De kerkvoogdijbijeenkomst zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouderkerk aan den IJssel (personenlift aanwezig). Naast algemene informatie en praktische workshops op het gebied van financiën, veiligheid, automatisering en datalekken kan er (voor het eerst) ook een bezoek worden gebracht aan een markt waar bedrijven en leveranciers zich presenteren. Ook zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn voor onderlinge ontmoeting en het stellen van vragen. De bijeenkomst vangt om 9.45 uur aan en wordt om ca. 14.30 uur afgesloten. Tussen de middag wordt er door de kerkvoogdij van HHG Ouderkerk aan den IJssel een broodmaaltijd aangeboden. Voorafgaand en na afloop van de kerkvoogdijbijeenkomst is er ruim de gelegenheid voor het bezoeken van de stands en voor bezichtiging van het kerkgebouw. Voor deze bijeenkomst worden kerkvoogden, notabelen en andere belanghebbenden en belangstellenden hartelijk uitgenodigd. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit